.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 02) حسابداری دولتی – عامل ذیحساب

اردیبهشت۱۱۳۹۳

با توجه به اینکه سال مالی هزینه ای اعتباری ۹۲ در پایان فروردین به اتمام می رسد. نگارش های قبلی قابل استفاده نمی باشند و بایدبرای سال مالی جاری(۹۳) از نگارش جدید استفاده نمایید./
__با تشکر ازصبر و شکیبایی شما
__گروه برنامه نویسی و پشتیبانی هوشا
دریافت نرم افزار حسابداری دولتی پیشرفته نسخه ذیحسابی
دریافت نرم افزار حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی
دریافت نرم افزار حسابداری دولتی نسخه عامل ذیحسابی
 دریافت نرم افزارحسابداری بازرگانی
دریافت نرم افزار حسابداری فدراسیون پزشکی و ورزشی
دریافت نرم افزار حسابداری هیئت های پزشکی و ورزشی

دریافت نرم افزار حسابداری هیئت های پزشکی

دریافت نرم افزارحسابداری مدارس

فروردین۲۵۱۳۹۳

- رفع پیغام خطا در ویرایش مغایرت بانکی – سرکار خانم صباغ – امور مالیاتی تهران

دریافت حسابداری دولتی پیشرفته نسخه ذیحسابی

دریافت حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی

دریافت حسابداری دولتی عامل ذیحساب

 

فروردین۲۱۱۳۹۳

نسخه های یکپارچه سال ۹۳

به دلیل یکپارچه سازی برنامه های مالی هوشا مجبور به ایجاد نسخه های متعددی از برنامه ها شدیم. که این نگارش کامل و جامع ترین نسخه از برنامه ها در سال جدید است.

دریافت حسابداری دولتی پیشرفته

دریافت حسابداری عامل ذیحساب

دریافت حسابداری بازرگانی

دریافت حسابداری هیئت های ورزشی

دریافت حسابداری فدراسیون پزشکی ورزشی

دریافت حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی استانها

دریافت درآمد گمرکات

فروردین۲۰۱۳۹۳

دریافت حسابداری بازرگانی

دریافت حسابداری دولتی پیشرفته

دریافت حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی

دریافت حقوق و دستمزد دولتی

دریافت حقوق و دستمزد دولتی پیشرفته

دریافت حقوق و دستمزد بازنشستگی

فروردین۱۷۱۳۹۳

جناب آقای سبزی پور و سایر ادارات استفاده کننده

دریافت

بهمن۲۳۱۳۹۲

- ویرایش حواله نمونه پزشکی قانونی

- اضافه شدن گزارش مدل ۸

دریافت

بهمن۱۵۱۳۹۲

- اضافه شدن گواهی نوع ۳۰ – جناب آقای محمدی عامل ذیحساب ندامتگاه ورامین

دریافت

قبل از استفاده از نسخه همه بانک های اطلاعاتی را به روزآوری کنید.

تیر۱۶۱۳۹۲

- سرکار خانم کشاورز – پزشکی قانونی تهران

دریافت

تیر۶۱۳۹۲

- خانم کشاورز – پزشکی قانونی تهران

دریافت

 

تیر۴۱۳۹۲

- تکمیل شدن فرم درخواستی خانم کشاورزی – پزشکی قانونی تهران

دریافت

دانشوران سرمد : بالنده و پاينده

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...