.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 01) حسابداری بازرگانی

فروردین۲۱۱۳۹۳

نسخه های یکپارچه سال ۹۳

به دلیل یکپارچه سازی برنامه های مالی هوشا مجبور به ایجاد نسخه های متعددی از برنامه ها شدیم. که این نگارش کامل و جامع ترین نسخه از برنامه ها در سال جدید است.

دریافت حسابداری دولتی پیشرفته

دریافت حسابداری عامل ذیحساب

دریافت حسابداری بازرگانی

دریافت حسابداری هیئت های ورزشی

دریافت حسابداری فدراسیون پزشکی ورزشی

دریافت حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی استانها

دریافت درآمد گمرکات

فروردین۱۹۱۳۹۳

رفع پیغام خطا در چاپ چک

دریافت Accf – نرم افزار هیئت ها

دریافت Acc – حسابداری بازرگانی

بهمن۲۹۱۳۹۲

- جناب آقای ساکتی – فدراسیون پزشکی ورزشی تهران

دریافت

بهمن۱۷۱۳۹۲

انجام مورد درخواستی جناب آقای رحمانی

دریافت

مهر۱۱۱۳۹۲

حسابداری بازرگانی

- جناب آقای بهرامیه

 دریافت نسخه حسابداری

دریافت CFG

شهریور۶۱۳۹۲

- رفع پیغام خطا در مرتب سازی اسناد

باتشکر از صبر و حوصله جناب آقای عبادی  – موسسه حسابرسی خراسان شمالی

دریافت

تیر۲۳۱۳۹۲

- اصلاح گزارشات دفاتر گردش کل و معین

دریافت

تیر۳۱۳۹۲

حسابداری بازرگانی نسخه عمومی نگارش ۹۲۰۴۰۳

در این نگارش، گزارش سند تجمیعی در قسمت گزارشات — اسناد حسابداری — سند تجمیعی افزوده شده است.

دریافت

 

تیر۲۱۳۹۲

حسابداری بازرگانی نسخه ۲ تیر۹۲

- رفع پیغام خطا در صدور چک

دریافت

خرداد۱۳۱۳۹۲

- نسخه مخصوص جناب آقای قادری نسب

دریافت

دانشوران سرمد : بالنده و پاينده

فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...